Zálohování xDrip a AAPS

Z Diabetes technology wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zálohování je vhodné před každou aktualizací xDripu nebo AAPS - kdyby se cokoliv pokazilo, lze pak poměrně jednoduše vše napravit instalací poslední funkční verze aplikace a importováním zálohy nastavení.

obzvláště doporučeno uživatelům AAPS - pokud provede uživatel čistou instalaci bez obnovení nastavení ze zálohy, budete muset znovu absolovovat plnění cílů

Kam zálohovat?

Je doporučeno zálohovat na dvě na sobě nezávislá úložiště - například: - microSD karta - offline úložiště, které ale může odejít při totálním zničení telefonu - cloud - relativně bezpečné úložiště, ale nefunkční bez internetu (pro telefon s OS Android obvykle nejjednodušší zálohovat na uložiště Google Drive)

Co zálohovat?

Článek je psán pro uživatele xDrip a AndroidAPS - tudíž aplikaci xDrip a poslední verzi nainstalované aplikace AAPS. K tomu zálohu nastavení z obou těchto aplikací.

Zálohování nastavení - xDrip:

Záloha:

Hamburger menu ("trojité rovná se") - Nastavení - Načíst / uložit všechna nastavení na SD kartu - ULOŽIT VŠECHNA NASTAVENÍ NA SD KARTU. Vyskočí informace: Nastavení uložena do SD karty do složky Stažené dokumenty. Zálohu po té najdete v telefonu ve složce "Download" jako složku se jménem "xDrip-export". Je doporučeno zálohovat celou tuto složku. Často bývá v mobilních telefonech označeno názvem SDCard interní úložiště telefonu.

Obnova ze zálohy:

Adresář se zálohou zkopírujeme opět do složky Download v telefonu a v xDrip proklikáme: Hamburger menu ("trojité rovná se") - Nastavení - Načíst / uložit všechna nastavení na SD kartu - NAČÍST VŠECHNA NASTAVENÍ Z SD KARTY.

Zálohování nastavení - AndroidAPS

Záloha:

V aplikaci najdeme v horní liště záložku "ÚDRŽBA" - EXPORT NASTAVENÍ - potvrdíme dialogové okno "Exportovat nastavení do .." kliknutím na "OK". Vyskočí infomace: Nastavení exportováno. Zálohu najdete v telefonu - komplikovanější je zjistit kde. Bývá to v kořenovém adresáři interního úložiště. Soubor se jmenuje AndroidAPSPreferences

Obnova ze zálohy:

Soubor se zálohou zkopírujeme na stejné místo, odkud jsme jej kopírovali při zálohování. Při instalaci AndroidAPS může být uživatel vyzván, zda chce obnovit nastavení ze zálohy - nedoporučeno. Vhodnější je nainstalovat aplikaci AndroidAPS, projít "Setup wizard" a ve chvíli, kdy je počáteční nastavení hotovo přímo v aplikaci opět přes záložku ÚDRŽBA - IMPORTOVAT NASTAVENÍ - "Importovat nastavení z .."