Základní zkratky APS/DM

Z Diabetes technology wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 • TBR - temporary basal rate - dočasná bazální dávka: určuje procentuální změnu od základního bazálního programu
 • CGM - continues glucose monitor - lidově senzor: slouží pro automatické měření glykémie každých 3-5 min
 • ISF - Insulin Sensitivity Factor - citlivost na inzulín: udává, o kolik se sníží glykémie po podání 1U inzulínu
 • I:C - Insulin to carbohydrate ratio - inzulíno sacharidový poměr: udává, kolik sacharidů mohu sníst na 1U inzulínu
 • IOB - Insulin On Board - Aktivní inzulín. Je to aktivní inzulín, který se z minulých dávek (bolusy, bazál) ještě bude podílet na snížení glykémie. (Pokud není pumpou vydávaný žádný nový inzulín - zastavený bazál - bude se hodnota IOB s postupem času zmenšovat)
 • DIA - During insulin activty - doba působení inzulínu: pro Humalog/Novorapid typicky 5h (pro APS). Při použití lineárního vstřebávaní (pumpy) typicky 3h
 • APS - Artificial Pancreas System - systém uměle slinivky. V dnešní době tak označujeme různé "hybridní" systémy. Otevřené (OpenAPS, AndroidAPS, Loop) nebo komerční Medtronic 670G
 • DKA - Diabetická ketoacidóza - stav rozvratu vnitřního prostřední organizmu. Zpravidla následuje po dlouhotrvající hyperglykémii. Vyžaduje lékařskou péči. Její nástup u dětí může být velmi rychlý
 • DC - Detekce citlivosti - funkce smyčky umožňující vypočítat, zda tělo reaguje na inzulín v rámci nastavených parametrů. Podle toho dokáže smyčka upravit dávkování inzulínu, a např. kompenzovat horší kanylu nebo nemoc.
 • UAM - un-announced meals - neoznámené jídlo: funkce smyčky, která by měla umět rozpoznat situaci kdy sním jídlo, a zapomenu zapsat do smyčky sacharidy.
 • AS - autosense - detekce citlivosti
 • EB - ExtendedBolus - rozložený bolus
 • eCarbs - ExtendedCarbs - sacharidy rozložené v čase. Používá se především pro TPJ¨
 • TPJ - Tukoproteinové jednotky - sacharidy, které vznikají štěpením bílkovin a tuků za dlouhou dobu po ukončení jídla. Jejich působení trvá 3-12 hodin.
 • AGP - AGP - graf a údaje z CGM, který by napříč firmami měly vypadat tak nějak stejně, obsahuje důležité údaje jako TIR nebo GMI
 • TIR - TimeInRange - čas v cílovém rozsahu. Udává, kolik procent času trávíme v cílovém rozsahu glykemii. Rozsahy se používají dva a to 3.9 - 7.8 (dospělí) a 3.9 - 10 (děti)
 • GMI - GlucoseManagmentIndicitor - matematická hodnota, přibližně odpovídající laboratornímu Hb A1c
 • Nightscout - Někdy taky NS, aplikace běžící v cloudu (na serveru v internetu) ukládají data o glykemii a případně další informace k DM (COB,IOB, péče) více na Nightscout
 • NSCLIENT - Buď specifická část AndroidAPS starající se o komunikaci s Nightscout nebo obecně jakákoliv aplikace běžící většinou na mobilu nebo PC zajištující komunikaci s Nightscout - např. Xdrip+
 • GC - Gurdian Connect - Senzor od společnosti medtronic, propojený jen s mobilním telefonem - nikoliv s pumpou
 • SG - Smart Guard - systém automatického dávkování inzulínu (hybridní smyčky) firmy Medtronic v inzulínové pumpě 780g
 • CIQ - Control-IQ - podobný systém jako v předchozí zkratce v pumpě Tandem t:slim X2