TouchCare Nano Medtrum

Z Diabetes technology wiki
Verze z 4. 7. 2023, 13:19, kterou vytvořil MiZi (diskuse | příspěvky) (založena nová stránka s textem „* bezhadičková pumpa * možnost hybridní smyčky Nano CGM * Pro další informace navštivte stránku [https://cz.medtrum.com/product/nanopump.html TouchCare Nano]“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
  • bezhadičková pumpa
  • možnost hybridní smyčky Nano CGM
  • Pro další informace navštivte stránku TouchCare Nano