Freestyle Libre

Z Diabetes technology wiki
Verze z 14. 9. 2019, 12:06, kterou vytvořil Maska (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Freestyle Libre používá elektrodu, zavedenou do podkoží a měří glukózu v intersticiální kapalině. Díky tomu je naměřená glykemii cca 10-15 min zpožděna za krví.


Základní vlastnosti

  • Glykemie se načítá po přiložení čtečky na senzor
  • Senzor v sobě historie max. za posledních 8 hodin
  • V mobilu lze použít neoriginální software (nahrazuje čtečku)
  • Není nutná kalibrace
  • Kalibrace možná jen v neoficiálním SW
  • Životnost senzoru 14 dní, nelze prodloužit.
  • Vysílač je součástí senzoru - jednorázový
  • Lze použít neoficiální zařízení MiaoMiao pro konverzi na plnohodnotné CGM