Enlite II

Z Diabetes technology wiki
Verze z 14. 9. 2019, 12:09, kterou vytvořil Maska (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tak jako jiné CGM měří senzor Enlite 2 pomocí měkké elektrody zavedené v podkoží hodnotu glukózy v mezibuněčné (intersticiální) tekutině. Na senzor Enlite 2 lze připojit dva druhy vysílačů

Guardian 2 Link

Guardian 2 Link, který vysílá data do inzulínové pumpy MiniMed 640G (příp. staršího modelu MiniMed Veo). Pumpa MiniMed 640G s těmito daty pracuje prostřednictvím technologie Smartguard - umí zastavit přísun inzulínu jako reakci na klesající trend glykémie a posléze opět přísun obnovit.

Guardian Connect

Guardian Connect, který prostřednictvím technologie Bluetooth vysílá data přímo do mobilního telefonu uživatele.

Kalibrace

Kalibrace probíhá zhruba 2 hodiny po zavedení senzoru, poté první den po 6 hodinách a v další dny po 12 hodinách. Optimální přesnosti je dosaženo při kalibraci 3-4 krát denně, a to ve vhodnou dobu. Lze kalibrovat propojeným glukometrem Contour Plus Link.


Ostatní vlastnosti

Senzor je nutno měnit každých 6 dnů.

Vzhledem k tomu, že senzor měří glukózu z intersticiální tekutiny, a nikoliv přímo z krevního řečiště, dochází k malému fyziologickému zpoždění v délce zhruba 7 minut mezi hodnotou koncentrace glukózy v krvi a glukózou v intersticiální tekutině.


S daty ze senzoru se pracuje v terapeutickém softwaru CareLink Personal.