Dexcom G6

Z Diabetes technology wiki
Verze z 18. 3. 2023, 10:27, kterou vytvořil MiZi (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dexcom G6 používá elektrodu zavedenou do podkoží, a měří glukózu v intersticiální kapalině. Díky tomu je naměřená glykemii cca 10-15 min zpožděna za krví. Hodnota glykémie změřená glukometrem je vždy přesnější.


Základní vlastnosti

  • Přenáší glykemii každých 5 min na speciální přístroj (přijímač) nebo do mobilního telefonu
  • V mobilu je možné použít originální software - jen vybrané přístroje
  • Alternativně lze použít neoficiální software Xdrip+ Spike
  • Pro spolupráci s AndroidAPS lze použít originální aplikaci s úpravou, tzv. BYODA. (Build Your Own Dexcom App - Postav si svou vlastní Dexcom aplikaci). Funguje i na nepodporovaných mobilech. Umožňuje odesílání glykémie do jiných aplikací - např. xdrip+ (ze kterého mohou číst data hodinky)
  • Není nutná kalibrace (při zadání kódu senzoru). Lze i kalibrovat.
  • Životnost senzoru 10 dní, reálně lze (v tuto chvíli) používat déle (individuálně 14-30 dní)
  • Oficiální životnost vysílače 112 dní, záruka jen 90 dní

Triky na uvolnění, pokud zavaděč neuvolní senzor

  • poklepat vařečkou ze shora na tělo zavaděče (více čí méně)
  • zasunout pojistku do otvoru na zadní straně